logotyp

Tradiční kurzy

Hudební kroužky lektora Vladimíra Šidlíka

V kroužku se učíme písničky, které děti znají. Děti si vyzkouší hrát, zpívat na mikrofon a společně se doprovodit, pochopit noty a rytmus. Děti jsou vedeny k tomu, aby si hráli pro radost to, co je baví a rozvíjeli svoje muzikální umění.

Vladimír Šidlík
lektor hry na kytaru, flétnu a ukulele
Všenory, Mníšek pod Brdy
tel. 737 667 007

Ukázka z hodiny kytary
Ukázka z hodiny hry na flétnu
Ukázka z hodiny hry na ukulele

Ateliér Radoslavy Vrabcové v SVČ

Ateliér Radoslavy Vrabcové v SVČKurzy ateliéru jsou součástí SVČ Všenory 20 let. Mgr. Vrabcová je učitelka základní školy. Vystudovala Pedagogickou fakulty UK Praha. Od mládí ji lákaly všechny možné ruční práce a výtvarné techniky od šití, pletení a vyšívání přes drátování, práci s kůží až po paličkování nebo batikování.
Tato tradiční umělecká řemesla nejen vyzkoušela, ale s kolegy je dále nabízejí také v rámci letních táborů SVČ Všenory. Od 90. let se ale etabluje v keramice. Vzdělávala se mimo jiné ve studiu Jarmily Tyrnerové v Kohoutově.
V poslední době se zabývá též technikou raku, kterou se naučila v keramické dílně Terezy Kuhnové ve Slavonicích. Vlastní uměleckou práci kombinuje R. Vrabcová s vedením množství kurzů pro děti a dospělé včetně seniorů. Její výrobky zakoupíte na řemeslných trzích. Radka Vrabcová doufá, že jsou její výrobky užitečné a dekorativní zároveň. Sama to potvrzuje: “snažím se, aby lidé moje věci chtěli používat, líbily se jim a měli z nich každý den radost.”

Hudební škola Pavla Hokra v SVČ Všenory

Hudební škola Pavla Hokra v SVČ VšenoryŠkola spolupracuje se SVČ Všenory více než deset let. Hudební kroužky mají již dlouhou tradici. Pavel Hokr a dbá na zájem dítěte, individuálně se svými lektory vede dítě v zásadě podle jeho chuti a s ohledem na jeho zájmy a cíle jak ve hře na všemožné nástroje, tak v sólovém či sborovém zpěvu.
Na prvním místě je tedy dítě, jeho chuť, vkus a touha a hned potom následuje rozvoj lektorů v oblasti pedagogické komunikace. Hlavníní věc je komunikace s dítětem. Hokr vychází z představy , že „čím více bude člověk hrát, tím lépe bude umět. Aby hodně hrál, tak ho to musí bavit.“ Svou metodu ukazuje na hypotetickém příkladu budoucího šestiletého klavíristy, který si můžete přečíst na jeho webu spolu s dalšími informacemi o nabídce aktuálních kurzů. Hokrova škola působí v celé Praze a jejím okolí.
Na koncerty mladých muzikantů narazíte od Klánovic po Černošice. Úspěch je dán i tím, že dítě se hudby nebojí jako nauky, ale „už po první hodině odchází s tím, že dovede zahrát pravou rukou 2 písničky, které zná a které ho baví, hraje je pak i doma a proto, chce je hrát co nejlíp.“ Komunikací a stálým zjišťováním zájmu pak některé žáky dovede ke změně nástroje, jiné na střední uměleckou školu a jiné do amatérského hudebního tělesa či k pravidelnému domácímu muzicírování. 

Kutil junior

Kutil juniorKutil junior je spolek působící v Praze a středočeském kraji při mnoha základních školách jako doplněk bohužel hlavně teoretického, abstraktního školního vzdělávání. Doplněk je to ryze praktický. Kutil je skupina nadšenců z oblasti rozvíjení manuální zručnosti mládeže, které podle učitelů středních odborných škol výrazně klesá, až mizí.
A není se co divit, protože manuální činnosti obecně zmizely z horizontu našich dní. Kutil je nabízí v promyšlených dílnách vedených nejlepšími mistry odborného výcviku a to jak v rámci pravidelných akcí, tak i spontánních setkání, prázdninových táborů a celoročních vícedenních soustředění. SVČ Všenory s organizací spolupracuje již delé než pět let a nabízíme tak kroužky podle metodiky, která má zázemí a výsledky také v naší obci a okolí. Kutil junior nově nabízí také workshopy pro dospělé zájemce, i když zatím jen jako spontánní akce, kupříkladu v rámci seniorské akademie.

Turistický kroužek

Turistický kroužek
Turistický kroužek působil ve Všenorech od roku 2016 a v současné době se jej snažíme obnovit. Byl zaměřen na celodenní víkendová setkání a putování krásnou krajinou nejen středních Čech, do nichž se aktivně zapojovaly celé rodiny.
Pro rodiče představovaly akce úlevu i společné zážitky a rovněž děti výlety bavily. Byly realizovány jednak do Prahy a okolí, například jsme prošli všechny potoky a říčky v katastru hlavního města, ale ineopakovatelné scenérie dolní Sázavy či Vltavské kaskády, různá místa v okolí Berounky, Českého krasu, Brd apod.
Další typ výletů byly návštěvy vzdálenějších lokalit -  návštěva science centra v Plzni, zdolání Ještědu nebo Milešovky, vícedenní výlet do Krušných hor a celodenní do oblasti Holanských rybníků, kde nám tajemství typicky české barokní krajiny představil ředitel krajského archivu v Ústí nad Labem.
V průběhu turistických akcí řešily děti táborovou hru, jež byla v závěru dne vyhodnocena. Šlo samozřejmě zejména o soutěže, děti však časem také přebíraly část odpovedědnosti za výlet, například jako průvodci či rádci a navigátoři. Kroužek nyní nabízí po více než roční přestávce další výlety.

Dramatický kroužek

Dramatický kroužekKroužek dramatu je v nabídce SVČ Všenory více než deset let. Působil na ZŠ ve Všenorech, také na ZŠ Slivenec nebo ZŠ v Černošicích, a během covidu se obnovil opět ve Všenorech. Kroužek je určen dětem do 12 let.
Děti se učí výrazovým, pohybovým a jiným kinestetickým dovednostem a souhře. Ve dvojících nebo ve skupině také dokážou sehrát přejatou nebo vlastní divadelní hru. V době pandemie byl provoz kroužku omezen, protože nemožnost setkávání dramatické učení v podstatě znemožňuje. Na druhou stranu věříme, že budou mít děti nyní chuť učit se veřejně hrát, tedy předvést, jaké postavy a situace umějí vymodelovat, aby si je užily jak ony, tak diváci jejich představení. Dramatizace je dnes již uznávanou metodou učení. Pochází již od J. A. Komenského, který věděl, že něco se naučit znamená to nejen umět vysvětlit, ale také prožít srdcem i tělem. V jeho šlépějích tedy budeme  nadále pokračovat a doplňovat hlavně teoretické školní vzdělávání vzděláváním celistvým, dramatickým.

Akademie pro seniory

Akademie pro seniory

Akademie byla založena při SVČ Všenory před rovnými deseti lety. První setkání akademiků se odehrálo v dubnu 2012. Byl to tehdy mezinárodní rok aktivního stárnutí, při jehož příležitosti SVČ ve spolupráci s obcí Všenory a spolkem seniorů založilo tuto akademii. Jedná se o pravidelnou činnost, která má nejen nabídnout seniorům zábavu a možnost setkávání, ale také na veřejnosti prezentovat tuto skupinu lidí jako aktivní, zajímavou a žijící stále plným životem.
Akademie je otevřena seniorům nejen ve Všenorech. Od počátku nabízela celou řadu exkurzí, včetně zahraničních, přednášek, workshopů a letních venkovních akcí. Akce akademie proběhly v Dobřichovicích, Letech a jinde v okolí. Srdcem aktivit a hlavní cílovou skupinou zůstali ale senioři právě z naší obce.
V současnosti nabízí akademie soubor přednášek z oblastí památek hlavního města Prahy, umění, poznávání světa a teorie a praxe, jak se udržet zdravý a fit. Součástí akademie pro seniory jsou také pravidelné plesy, které budou se skončením nebezpečné pandemie obnoveny. Členové akademie se také setkávali neformálně při společném posezení se zpíváním v době předvánoční nebo jen tak.

Facebook

obrázek

Evropská podpora

obrázek

KAZ

Portál pro rodiče

Akademie pro seniory

Kroužky SVČ Všenory

Středisko volného času ve Všenorech nabízí širokou nabídku kurzů a kroužků pro děti, mládež i pro dospělé. Středisko volného času nabízí širokou paletu příležitostí pro aktivní odpočinek a rozvíjení nadání a talentu Vašich dětí!

KROUŽKY SVČ Všenory

obrázek
Keramika Všenory
Lektorka Hana Hrušková

keramická dílna ZŠ Všenory
PARTNERSKÉ ODKAZY:
www.vsenory.cz

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
HOME
Kalendář akcí
Výběr kurzů

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & webdesign